Įgyvendintas šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektas

2019 m liepos 29 d. Centrinė projektų valdymo agentūra su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį, kuria projektui buvo skirtas finansavimas pagal 2014 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 

 Projektą įgyvendino Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais  VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centru ir BĮ Alytaus miesto šeimos centru. 

Projekto tikslas – plėtoti sąlygas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų ir įsteigti Vaikų dienos centrą. 

Siekdama sklandžiai pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Alytaus miesto savivaldybės administracija projekto įgyvendinimo metu Alytaus mieste įsigijo gyvenamąjį namą ir keturių kambarių butą. Gyvenamuosiuose būstuose apgyvendinti be tėvų globos likę vaikai. Vaikų apgyvendinimas atskiruose gyvenamuosiuose būstuose įkurtose šeimynose padeda ugdyti jų savarankiškumą, atsakomybę, formuoja socialinius įgūdžius bei leidžia jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Taip pat projekto metu įsteigtas vaikų dienos centras, suremontuotos jam skirtos patalpos Jiezno g. 1, Alytuje, įsigyta centro veiklai reikalinga įranga ir baldai. Centre lankytojams organizuojamos ir teikiamos sociokultūrinės dienos užimtumo paslaugos pagal jų pomėgius ir galimybes. 

Projektui 100% finansavimą – 202 289,51 Eur – skyrė Europos regioninės plėtros fondas.