Veiklos rūšys

Centras vykdo šią veiklą (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 1. kita stacionarinė globos veikla (87.90);
 2. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
 3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
 4. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
 5. kitų maitinimo paslaugų teikimas (56.29);
 6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
 7. fizinės gerovės užtikrinimo veikla (96.04);
 8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
 9. kultūrinis švietimas (85.52);
 10. sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51);
 11. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
 12. tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausas) valymas (96.01);
 13. kitas keleivinis sausumos transportas (49.39).