Ūkio subjektų priežiūra

Alytaus miesto šeimos centras tokios informacijos / paslaugų neteikia.