Pradedamas įgyvendinti Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektas

Alytaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centru, BĮ Alytaus miesto šeimos centru pradėjo įgyvendinti Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0009 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1.-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – plėtoti sąlygas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų ir įsteigti Vaikų dienos centrą.

Siekdama sklandžiai pereiti nuo institucinės vaikų globos prie globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, Alytaus miesto savivaldybės administracija projekto įgyvendinimo metu planuoja įsigyti gyvenamąjį namą ir keturių kambarių butą Alytaus mieste. Įsigijus gyvenamuosius būstus, bus sudarytos sąlygos gyventi be tėvų globos likusiems vaikams. Vaikų apgyvendinimas atskiruose gyvenamuosiuose būstuose įkurtose šeimynose ugdo jų savarankiškumą, atsakomybę, formuoja socialinius įgūdžius bei leidžia jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Projekto metu bus įsteigtas vaikų dienos centras, taip pat bus suremontuotos patalpos Jiezno g. 1, Alytuje, įsigyta reikalinga įranga ir baldai.

Įgyvendinus projektą, vaikai bus apgyvendinti atskiruose gyvenamuosiuose būstuose, įkurtose šeimynose – jose jausis ne tik kaip namuose, bet jiems bus sudarytos sąlygos pasiekti ugdymo įstaigas bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Įsteigus Vaikų dienos centrą, lankytojams bus organizuojamos ir teikiamos sociokultūrinės dienos užimtumo paslaugos pagal jų pomėgius ir galimybes.