Mūsų vizija

Mūsų bendruomenės vizija – visavertis vaiko gyvenimas tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų) šeimose, institucinės globos įstaigose, užtikrinantis jo teisę į apsaugą, aprūpinimą bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.
Esame optimistai. Mes manome, kad kiekvienas žmogus iš prigimties yra geras. Kantriai puoselėjame gerąsias vaikų savybes. Siekiame, kad mūsų namuose augantys vaikai įgytų kuo daugaiu gyvenimiškos patirties ir atėjus laikui sėkmingai pradėtų savarankišką gyvenimą. Džiaugiamės galėdami dalintis patirtimi, džiaugsmais ir išgyvenimais.