Įgyvendinami projektai

Informacija apie projektą – Alytaus miesto šeimos centras 2018 – 2021 metais pagal Jungtinės veiklos partnerystės sutartį vykdo Vaikų geroves ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-2-0001

Projekto pareiškėjas – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai – Alytaus miesto  savivaldybės administracija ir Alytaus miesto šeimos centras.

Projekto tikslas – Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018-10-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas – 144 698 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos). Paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

Projekto paslaugų gavėjai – įvaikinti vaikai (įtėvių prašymu), globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojami (rūpinami) vaikai, budinčių globotojų prižiūrimi vaikai bei budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, įtėviai ar asmenys, ketinantys jais tapti. 

Projekte numatytos paslaugos – socialinių darbuotojo atliekančio globos koordinatoriaus funkcijas konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo paslaugos; psichologo konsultacijos; atsižvelgiant į poreikį kitų specialistų konsultacijų ar paslaugų organizavimas.

Norintiems gauti paslaugas – dėl konsultacijų galite kreiptis telefonu 8 676 14876, 8 613 15885 arba el. p. rastine@avgn.lt. Taip pat laukiame Jūsų  atvykstant į  Alytaus miesto šeimos centrą, esantį A. Juozapavičiaus g. 33, Alytuje (III a.).