Apie mus

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-398 Alytaus vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Alytaus miesto šeimos centro pavadinimą. Patvirtinti nauji įstaigos nuostatai, kuriuose numatytos įstaigos veiklos ir funkcijos. Alytaus miesto šeimos centro pagrindinė paskirtis – – teikti socialines paslaugas socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, socialinių globėjų šeimoms, į krizinę situaciją patekusiems asmenims su vaikais, siekiant kokybiškai prižiūrėti ir ugdyti globojamus vaikus, sudaryti sąlygas spręsti susidariusias problemas į krizinę situaciją patekusiems asmenims su vaikais.

Šeimos centro tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Šeimos centro misija – organizuota  socialinių paslaugų sistema padedanti vaikams, augantiems šeimose, kurioms yra teikiama socialinė pagalba ar likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Šeimos centro vizija – visavertis vaiko gyvenimas tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų) šeimose, institucinės globos įstaigose, užtikrinantis jo teisę į apsaugą, aprūpinimą bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.