Pareigybių sąrašas

Alytaus miesto šeimos centro 2019 metų pareigybių sąrašas

Eil. Nr. Pareigybės kodas Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Pareigybės grupė
1 134104 Direktorius A Vadovai ir pavaduotojai
2 134104 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams A Vadovai ir pavaduotojai
3 241103 Buhalteris  A arba B Specialistas
4 241103 Personalo specialistas – sekretorius A arba B Specialistas
5 263506 Socialinis darbuotojas ( dirbantys BVGN) A arba B Specialistas
6 263506 Socialinis darbuotojas (atliekantis globos koordinatoriaus funkcijas ) A arba B Specialistas
7 263506 Socialinių programų koordinatorius ( globos centro vadovas) A arba B Specialistas
8 263506 Socialinis darbuotojas (GIMK atestuotas specialistas) A arba B Specialistas
9 263506 Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais A arba B arba C Specialistas   Kvalifikuotas darbuotojas
10 341205 Individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjas visuose padaliniuose, visoms funkcijoms) C Kvalifikuotas darbuotojas
11 263401 Psichologas A Specialistas
12 832203 Vairuotojas C Kvalifikuotas darbuotojas
13 241103 Ūkio priežiūros specialistas A arba B arba C Specialistas