Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m.II ketvirčio nustatytas ( paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokęstis
Administracijos darbuotojas 7  
Socialinis darbuotojas, socialinių programų koordinatorius, pavaduotojas socialiniam darbui 23  
Budintis socialinis globėjas 3  
Neformaliojo švietimo, specialusis pedagogas 3  
Socialinio darbuotojo padėjėjas 25,5  
Slaugytojas, dietistas 2,5  
Kiti darbuotojai 11,5