Vyksta mokymai Alytaus šeimos centro bendruomeninių globos namų darbuotojams

Alytaus šeimos centro Globos centre baigėsi mokymai pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK Alytaus šeimos centro bendruomeninių globos namų darbuotojams. Po pagrindinės mokymų dalies mokymų dalyviai gilins žinias pagal tęstinę GIMK mokymų programą. Mokymų metu centro darbuotojai susipažįsta su vaiko raidos sutrikimais ir jų kompensavimu, globojamų vaikų traumomis ir krizėmis, vaikų elgesio problemomis ir jų įveika, mokomi kaip atpažinti ir įveikti stresą darbe, neperdegti.

Alytaus šeimos centro Globos centras kviečia asmenis, norinčius tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globėjais ar įtėviais, į centro organizuojamus mokymus. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į socialinių programų koordinatorę Daivą Žemaitaitytę, tel.nr. 8 676 14876, el.p. daiva@avgn.lt.