Finansų ataskaitų rinkiniai

2019 metai

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2018 metai

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2017 metai.

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys.

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita.Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 metai.

2016 m. metinis finansininių ataskaitų rinkinys. Aiškinamasis raštas.

2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita.Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2016 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinės būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2015 metai.

2015 m. metinis finansininių ataskaitų rinkinys.

2015 m. III ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Finansinė būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita.

2015 m. II ketv. finansinės ataskaitos:

Finansinė būklės ataskaita. Veiklos rezultatų ataskaita. Finansavimo sumos pagal šaltinį. Finansavimo sumų likučiai.

2015 m. I ketv. finansinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita. Finansavimo sumos. 

2014 metai.

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys.

2014 metų finansinių ataskaitos rinkinys.

Aiškinamasis raštas 2014-06-30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30 d.

Aiškinamasis raštas 2014-03-31 d.

Finansavimo sumos 2014-03-31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30 d.

2013 metai.

2013 metų finansinių ataskaitos rinkinys.

Finansavimo sumos 2013-09-30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-09-30d.

2012 metai.

2012 metų finansinių ataskaitos rinkinys