Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m.II ketvirčio nustatytas ( paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokęstis
Administracijos darbuotojas 7 883,61
Socialinis darbuotojas, socialinių programų koordinatorius, pavaduotojas socialiniam darbui 23 607,31
Budintis socialinis globėjas 3 522
Neformaliojo švietimo, specialusis pedagogas 3 697,94
Socialinio darbuotojo padėjėjas 25,5 562,8
Slaugytojas, dietistas 2,5 563,14
Kiti darbuotojai 11,5 480,03