Pareigybių sąrašas

Alytaus miesto šeimos centro 2019 metų pareigybių sąrašas

Eil. Nr. Pareigybės kodas Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Pareigybės grupė
1 134104 Direktorius A Vadovai ir pavaduotojai
2 134104 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui A Vadovai ir pavaduotojai
3 134104 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams A Vadovai ir pavaduotojai
4 121102 Vyriausias buhalteris A arba B Specialistas
5 241103 Buhalteris  A arba B Specialistas
6 242305 Personalo vadybininkas A arba B Specialistas
7 412004 Sekretorius C Kvalifikuotas darbuotojas
8 252909 IT specialistas A Specialistas
9 222101 Slaugytojas A arba B Specialistas
10 226501 Maitinimo organizavimo specialistas A arba B Specialistas
11 263506 Socialinis darbuotojas ( visų kategorijų ) A arba B Specialistas
12 263514 Socialinių programų koordinatorius A arba B Specialistas
13 263506 Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius ) A arba B Specialistas
14 263506 Socialinis darbuotojas ( atestuotas specialistas) A arba B Specialistas
15 263506 Budintis socialinis globėjas A arba B arba C Specialistas   Kvalifikuotas darbuotojas
16 242303 Socialinio dabo užimtumo specialistas A arba B Specialistas
17 341205 Socialinio darbuotojo padėjėjas C Kvalifikuotas darbuotojas
18 235501 Neformaliojo švietimo mokytojas A arba B Specialistas
19 263401 Psichologas A Specialistas
20 235201 Specialusis pedagogas A Specialistas
21 832203 Vairuotojas C Kvalifikuotas darbuotojas
22 933307 Sandėlininkas C Kvalifikuotas darbuotojas
23 933307 Pagalbinis darbininkas D Darbininkas
24 933307 Kiemsargis D Kvalifikuotas darbuotojas
25 961030 Pastatų, statinių ir įrengimų priežiūros darbininkas D Darbininkas
26 933307 Valytojas D Darbininkas