Apie mus

Alytaus vaikų globos namai įsteigti 1963 metais, kaip Alytaus miesto mokykla-internatas. 1993 metais reorganizuoti į valstybinius vaikų globos namus. 2010 metų liepos 1-ąją dieną įstaigos steigėja tapo Alytaus miesto savivaldybės taryba. Nuo tada įstaiga vadinama – Alytaus vaikų globos namais. 2019 metais Alytaus vaikų globos namai reorganizavosi į Alytaus miesto šeimos centrą.

Šeimos centro tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai centre apgyvendintam vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Šeimos centro misija – organizuota  socialinių paslaugų sistema padedanti vaikams, augantiems šeimose, kurioms yra teikiama socialinė pagalba ar likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Šeimos centro vizija – visavertis vaiko gyvenimas tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų) šeimose, institucinės globos įstaigose, užtikrinantis jo teisę į apsaugą, aprūpinimą bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.