Apie mus

Alytaus vaikų globos namai įsteigti 1963 metais, kaip Alytaus miesto mokykla-internatas. 1993 metais reorganizuoti į valstybinius vaikų globos namus. 2010 metų liepos 1-ąją dieną įstaigos steigėja tapo Alytaus miesto savivaldybės taryba. Nuo tada įstaiga vadinama – Alytaus vaikų globos namais.

Globos namų tikslas – suteikti nuolatinės tėvų globos netekusiems vaikams galimybę sveikai ir normaliai vystytis fiziškai, protiškai, doroviškai, dvasiškai, sudaryti kitas jiems tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Globos namų misija- teikti  socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, ruošiant  juos gyventi visuomenėje. Kurti jaukią gyvenamąją aplinką, siekti kiekvieno vaiko kaip asmenybės pripažinimo. Gerinti visuomenės supratimą apie vaikų, patiriančių socialinę atskirtį ir vaikų su negalia socialinę integraciją, formuojant palankų visuomenės požiūrį į tokius vaikus.

Globos namu vizijaSukurti aplinką, artimą gyvenimui šeimoje.

Atvaizd0061
Atvaizd0057
Atvaizd0059
Atvaizd0058
Atvaizd0062
Atvaizd0065
Atvaizd0067
Atvaizd0068
Atvaizd0069

Alytaus vaikų globos namai

Vadovas


Romutis Žebuolis
Gyvenimo aprašymas

Prisijungti