Pažintis su šeimos centru

                                                                          PATVIRTINTA:
                                                                          Alytaus vaikų globos namų direktoriaus
                                                                          2013m. gegužės mėn. 23 d. įsakymu  Nr. 61-V

  

 GLOBOTINIŲ SUPAŽINDINIMO SU INSTITUCIJA

ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRE TVARKA

 

  1. Prieš pradedant teikti socialinę globą, būsimam globotiniui ( rūpintiniui) sudaromos sąlygos susipažinti su įstaiga.
  2. Informaciją apie  vaikų globos namus pateikia  direktoriaus paskirtas socialinis darbuotojas.
  3. Būsimas globotinis ( rūpintinis) supažindinamas su globos namų teritorija, bendrojo naudojimo patalpų išplanavimu, jų įrengimu, globos namuose teikiamomis paslaugomis, galimomis mokymo įstaigomis, laisvalaikio praleidimo formomis, vidaus tvarkos taisyklėmis vaikams ir įvairiomis įstaigoje galiojančiomis tvarkomis.
  4. Būsimam globotiniui (rūpintiniui) pateikiama informacija apie globos namų darbuotojus, tiesiogiai dirbančius su globotiniais.

Virtualus turas po Alytaus miesto šeimos centrą