Draugai

Lietuvos Respublikos piliečiai
dalyvaudami įvairiose rėmimo akcijose.

Stobeskeen salos
Nykobing miesto komuna, Danija.

„Vilties takas“,
JAV ambasada Lietuvoje, Denise Thoper.

Norvegijos raudonasis kryžius.

Asociacija NSF
„Šiaurės-Pietų Brolija“, Prancūzija.

Asociacija „NUOVO CIELO“ Italija.