Pažintis su globos namais

PATVIRTINTA:
Alytaus vaikų globos namų direktoriaus
2013m. gegužės mėn. 23 d. įsakymu  Nr. 61-V

  

 GLOTINIŲ SUPAŽINDINIMO SU INSTITUCIJA

ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TVARKA

 

  1. Prieš pradedant teikti socialinę globą, būsimam globotiniui ( rūpintiniui) sudaromos sąlygos susipažinti su įstaiga.
  2. Informaciją apie  vaikų globos namus pateikia  direktoriaus paskirtas socialinis darbuotojas.
  3. Būsimas globotinis ( rūpintinis) supažindinamas su globos namų teritorija, bendrojo naudojimo patalpų išplanavimu, jų įrengimu, globos namuose teikiamomis paslaugomis, galimomis mokymo įstaigomis, laisvalaikio praleidimo formomis, vidaus tvarkos taisyklėmis vaikams ir įvairiomis įstaigoje galiojančiomis tvarkomis.
  4. Būsimam globotiniui (rūpintiniui) pateikiama informacija apie globos namų darbuotojus, tiesiogiai dirbančius su globotiniais.

Virtualus turas po Alytaus vaikų globos namus.

Vadovas


Romutis Žebuolis
Gyvenimo aprašymas

Prisijungti