Parama

Alytaus vaikų globos namai – tai ne pelno siekianti organizacija. Prie čia augančių vaikų gerovės galite prisidėti kiekvienas. Auklėdami vaikus norime, kad jie būtų savarankiški, sąmoningi ir tvarkingi. Tam reikia laiko ir tinkamų sąlygų.

PRAŠOME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES PAREMTI MUS AUKOMIS, KURIOS JUMS NIEKO NEKAINUOTŲ.

2 PROCENTAI JŪSŲ PAJAMŲ MOKESČIO MŪSŲ NAMAMS – SVARUS INDĖLIS Į VAIKŲ ATEITĮ.

Remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis, Jūs galite pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti mūsų globos namus. Tai nepareikalaus papildomų Jūsų materialinių išlaidų. Tai galite padaryti naudodamiesi VMI elektroninio deklaravimo sistema adresu www.vmi.lt užpildę formą FR0512, arba teritorijos kurioje gyvenate, Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuje. Pajamų mokesčio 2 procentus galima pervesti iki kiekvienų metų gegužės 1 dienos. Tokiu būdu Jūs pagerinsite mūsų gyvenimo sąlygas ir suteiksite daugiau galimybių gražiau ir dar jaukiau gyventi.

Ačiū visiems aukojantiems.

Vadovas


Romutis Žebuolis
Gyvenimo aprašymas

Prisijungti